’Główne Wyzwania Zarządzania Finansami W Przedsiebiorstwach – Gdzie i Jak Szukać Rozwiązań’


Zarządzanie finansami w firmie to jeden z najważniejszych aspektów jej funkcjonowania. Odpowiadając na bieżące potrzeby, firma generuje różnego rodzaju koszty. Wydzielone na ten cel środki muszą być odpowiednio zarządzane, aby firma była zdolna do realizacji swoich obiektów. Nieprawidłowe zarządzanie finansami może prowadzić do ograniczenia możliwości firmy, jej niewypłacalności, a nawet do jej upadłości. Pierwszym z wyzwań w zarządzaniu finansami jest odpowiednie zrozumienie finansów firmy. Przedsiębiorstwo musi znać i analizować swoje finanse, a nade wszystko – sprawdzać i bieżąco kontrolować swoje płynności finansowe. Bez tego jest narażone na niewypłacalność. Wypłacalności i zdolności do spłacania zobowiązań należy pilnować, monitorując wskaźniki finansowe, takie jak rentowność, bieżąca płynność finansowa, test kwasowy, wskaźnik obrotów, stopa zwrotu z inwestycji, czy wskaźnik dźwigni finansowej. Drugim problemem jest brak regularnego i skutecznego planowania budżetu. Na tym polu błędem jest zarówno zbyt optymistyczne, jak i zbyt pesymistyczne podejście do planowania. Brak realnej oceny możliwości firm może prowadzić do generowania strat, niewypłacalności i bankructwa. Odpowiednie planowanie pozwala na optymalizację kosztów i zwiększenie efektywności. Chociaż koszty są nieodłącznym elementem działalności firmy, nieprawidłowe zarządzanie nimi jest kolejnym problemem. Firmy, które nie kontrolują swoich kosztów są narażone na ich nadmierny wzrost. Zarządzanie kosztami powinno obejmować nie tylko kontrolę nad ich poziomem, ale także wyszukiwanie możliwości ich obniżania czy optymalizacji. Kolejny problem to słaba kontrola nad należnościami i zobowiązaniami. Niektóre firmy nie monitorują terminowości płatności własnych zobowiązań, co prowadzi do narastania kosztów niewypłacalności. Z kolei niekontrolowanie terminowości otrzymywania należności prowadzi to utraty płynności. Jednym z najważniejszych obszarów zarządzania finansowego jest też zadłużenie firmy. Piętą Achillesową wielu firm jest nadmierne zadłużenie, które zagraża ich wypłacalności. Należy zdawać sobie sprawę, że zbyt duże zadłużenie – zwłaszcza z krótkoterminowym terminem spłaty – staje się problemem, kiedy nadchodzi czas jego regulacji. Sposobem na poprawienie sytuacji finansowej firmy może być przede wszystkim lepsze planowanie finansowe i budżetowania, stała kontrola nad kosztami oraz dbałość o terminowe regulowanie zobowiązań i ściąganie należności. Niebagatelne znaczenie ma też odpowiednie zaplanowanie inwestycji kapitałowych i kontrola nad zadłużeniem. Powinny to być elementy, na które właściciele firmy i kadra zarządzająca kierują swoją szczególną uwagę. Oczywiście, dla wielu firm nie jest łatwo sprostać tym wyzwaniom. Przedsiębiorstwa, które napotkały na problemy finansowe, często szukają pomocy zewnętrznej, w postaci doradców finansowych czy audytorów. Cenna może być także aktywna współpraca z instytucjami finansowymi, takimi jak banki czy firmami leasingowymi. Niezależnie od źródeł pomocy, duża odpowiedzialność spoczywa na firmie. To ona musi przede wszystkim zrozumieć, że odpowiednie zarządzanie finansami jest jednym z kluczowych elementów prowadzenia udanego biznesu. To zarządzanie finansami decyduje o zdolności firmy do przetrwania, rozwijania się i osiągania sukcesu na rynku.

Kompleksowe wsparcie firm

Kancelaria Pro Foro