Paliwo

Pojęcie paliwa przede wszystkim kojarzy się z benzyną. Nic w tym dziwnego, albowiem codziennie na całym świecie każdy korzysta z tego typu paliwa do tankowania samochodów czy samolotów, Opieka nad osobami starszymi. Jednakże pod pojęciem paliwa należy rozumieć wszelkiego rodzaju substancje, które przy intensywnym spalaniu wydzielają dużą ilość ciepła, które następnie wykorzystywane jest jako energia. Energia uzyskana ze spalania paliwa wykorzystywana jest głównie do produkcji energii mechanicznej (w przypadku wszelkiego rodzaju maszyn, w tym samochodów). Jednakże paliwo znajduje swoje zastosowanie również do ogrzewania. Wyróżniamy dwa podziały paliwa – ze względu na stan skupienia oraz pochodzenie. O ile pierwszy podział jest jasny, to w przypadku drugiego należy wyróżnić paliwa naturalne (gaz ziemny, biogaz, ropa naftowa, węgiel kamienny czy brunatny) oraz sztuczne (benzyna, LPG, koks, olej opałowy itp.).

Podobne wpisy